Stille vandringer 

Intensiv nærværs-træning i naturen, der giver ro og livsglæde.

Krop og sind finder ind til en stille væren og du kan mærke det forunderlige i at være i live – lige nu. 

I stilheden er der er en ekstra dimension af erkendelse, bevidsthed, der er hinsides tanker. 

Der søger vi hen for at åbne os for nye indsigter og finde ro.

Du kan vælge mellem 3 kurser i naturen:

Stille vandring i krop og sjæl med guidede nærværs-øvelser

Kursets indhold :

 • 5 km. kl. 18.30 - 21.30
 • Introduktion til nærværs-træning/mindfulness og det stille rum i naturen.
 • Du guides ind i åndedrættet, kroppen og alle sanserne med inspiration fra naturen.
 • To længere ophold i naturen - jordforbindelse og taknemlighed.
 • Du kan få en kropslig erfaring af indre ro og stille væren, som du kan finde tilbage til i en travl hverdag.
 • Afslutning med fælles kaffebord, som vi alle bidrager til - og livlig samtale, eller fortsat stilhed.
 • Max. 15 personer. Pris 250 kr. 

Tilmeld dig her Læs mere
Den stille vandring er for dig, der ønsker at finde ind til en dybere ro og kreativ væren i krop og sind.
I 3 timer træder du ind i et stille rum med guidede nærværs-øvelser inspireret af den smukke natur. Her får sindet mulighed for at falde til ro. To længere ophold i naturen åbner for en stille ro og glæde ved livet. Du kan tage de lette nærværs-øvelser med hjem og bruge dem i hverdagen – når sindet trænger til en pause. Eller bruge dem på din næste længere vandring.
Se aktuelle stille vandringer og tilmeld dig her

Fredfyldt og levende væren

Kursets indhold:

 • Ca.7 km. kl. 10.00 - 15.00
 • Introduktion til nærværs-træning/mindfulness og det stille rum.
 • 5 timer i stilhed og nærværs-øvelser dæmper sindets sædvanlige aktiviteter. Vi mærker jorden, åbner os for vidderne, himlen, det nænsomme og kærlige - som en indre oplevelse.
 • Det stille rum med nærværs-øvelser - med naturen som inspiration, åbner ind til en levende og fredfyldt væren og glæde ved livet.
 • Afslutning med et kaffe/tebord, som vi alle bidrager til og livlig samtale.
 • Max 12 deltagere. Pris 390 kr. 

Tilmeld dig her Læs mere
Denne stille vandring er for dig, der længtes efter at genskabe kontakten til din livfuldhed og ro. Der skabes et rum, hvor det er muligt at vende opmærksomheden ind i åndedrættet, kroppen og hjertet - ned mod jorden, og ud mod vidderne og himlen - inspireret af naturen. I stilheden og i nærværs-øvelserne bevæger vi os forbi de sædvanlige tanker ind i en anden form for væren, som er levende og fredfyldt. Det er en kropslig erfaring af at stå i sin egen midte og være forbundet i krop og sjæl. En erfaring som du kan vende tilbage til i en travl hverdag.
Se aktuelle stille vandringer og tilmeld dig her

Transformation i naturen 

Kursets indhold:
 • 8 km i 8 timer.
 • Introduktion til nærværs-øvelser/mindfulness.
 • Der skabes et stille rum med guidede meditationer, hvor vi møder det som er i krop og sind med nænsomhed og accept - med naturen som inspiration.
 • Du arbejder bevidst med at  transformere indre smertefyldte vaner til frisat energi.
 • Kreative og meditative processer i naturen – giver nye indsigter, retning og prioriteter.
 • Max. 8 deltagere. Pris 580 kr.

Tilmeld dig her Læs mere
Dette kursus er for dig der længtes efter at transformere de indre torne, som forhindrer dit liv i at strømme frit. Du træder ind i et stille rum, hvor du kommer i nænsom kontakt med de følelser, sansninger og tankemønstre, der begrænser dit liv. Du trækker vejret ind og ud med det svære, møder det i krop og sind, og bliver bevidst om de skjulte forestillinger, som de stivnede vaner indeholder. Du får mulighed for at transformere vanerne til frisat energi med nærværs-øvelser og kreative tegneprocesser. vi åbner os for den ubeskrivelige dimension af harmoni i naturen, en urørlighed, der gennemtrænger ikke bare alt i naturen, men som også er i dig. 


Se aktuelle stille vandringer og tilmeld dig her

Retreat til Færøerne med stille vandring den 25 maj til 1 juni 2018


Kalender
Tilmelding

Kalender Tilmelding

Nærværs-træning

Nærværs-træning

Info

Info

Stille vandring med fælles spisning 

- og overnatning i shelter